Bidahi Medya

Bidahi Medya Yönetimi

Sektör
Nerede olmalısın
Olmalımısın?
Hedef
Nereye
Nasıl
Planlama
Başlangıç
Kötü Senaryo
Tutarlılık
Çalışma
Bütünlüğü

İletişim Ortamı; Yani (Medya) terimi, haber, müzik, film, eğitim, tanıtım mesajları ve diğer verileri yaydığımız iletişim kanallarını ifade eder. Fiziksel ve çevrimiçi gazete ve dergiler, televizyon, radyo, reklam panoları, telefon, İnternet, faks ve reklam panoları içerir.


MEDYA Toplumda iletişim kurduğumuz çeşitli yolları açıklar. Tüm iletişim araçlarına atıfta bulunduğu için, bir telefon görüşmesinden televizyondaki akşam haberlerine kadar her şey medya olarak adlandırılabilir.


KİTLESEL Çok sayıda insana ulaşmaktan bahsederken şöyle deriz: kitle iletişim araçları. Yerel medya örneğin, yerel gazetenizi veya yerel/bölgesel TV/radyo kanallarını ifade eder.
“ Yeni Medya pazarlaması, geleneksel medya yanında, görüntülü reklamcılık, içerik pazarlaması ve sosyal medya promosyonları dahil olmak üzere birçok farklı ortamı kapsar. Tüm yeni medya pazarlamasının amacı, tüketicileri marka ile etkileşime sokmak, onları farkındalığı artıracak ve satışlarla ilişkilendirecek şekilde meşgul etmektir.”
Bidahi, Yeni Nesil Ajans

Bizim Yaklaşımımız...

Biz marka ihtiyacına ve büyüme potansiyeline göre yeni stratejiler geliştirerek, 360 derecelik planlamalarla medya yönetimi gerçekleştiriyoruz. Var olanı değil yenilikler ile birlikte marka vizyonu oluşturuyoruz.indoor, outdoor, geleneksel medya, ve dijital ortam mecralarını tek bir vizyonda birleştiriyoruz.

Medya Yönetimi...

Medya yönetimi, stratejik planlama gerektiren ve neyi, nasıl ve ne zaman vereceğinin doğru şekilde yansıtılmasıdır. Her bir medya mecrasının kendi platformuna ait olan zamanlama ve startejileri vardır. Bir kalıp ve bir sistem üzerinde asla kalıplaşmamıştır. Örneğin sosyal medyada yaptığınız bir çalışma çok rağbet görsede aynı çalışmayı başka bir medya mecrasında denediğinizde aynı başaraıyı yakalayamayabilirsiniz. Bu iş hem strateji hemde tecrübe gerektirmektedir.

Sürdürülebilirlik...

Yaptığınız her medyatik çalışma, sürdürülebilir bir arka plan çalışmaya dayılıdır. Medya çalışmasında amaç ne ise arkasında onu tamamlayabilecek operasyonel bir ekip ve hizmetler grubu olmalıdır. Kişisel yada hizmet çalışması sürdürülebilir palanlama dışında kalırsa yapılan iş çok başarılı bile olsa bir sonraki adımı yok etmektedir. Bu da projenin sonlanması anlamını taşımaktadır.

Analiz...

Yaklaşım stratejisi bilirlenip, sürdürülebilir bir medya çalışması ile birikte yapılan Medya yönetimi elbetteki bir başarı sağlayacaktır. Ancak Başarı oranını daha yukarılara taşıyabilmek ve hdef büyütmek için yapılan çalışmaların analizi ile birlikte yeni sonuçları değerlendirmekten geçer.