Bidahi Grafik Tasarım

Çizgi
Bir Çizgi
Bir Var oluş
Renk
Hayat
Doğa
Ahenk
Çİzgisel
Renkli
Mecra
Sebep
Ortam

Bidahi; Aklınızda ki projeyi sizin için analiz ediyor, toplumda ki karşılığını sunup sizin için marka çalışması yapıyoruz.İhtiyacınız olan tüm gereksinimleri tek elden sağlayarak hem vakit hem prestij sağlıyoruz. Çalışmalarınızın nereye nasıl varması gerektiğini analiz ederken size hayal değil gerçeklerin vaadini veriyoruz.
“Grafik tasarım, belirli hedeflerle sosyal gruplara belirli mesajları iletmeyi amaçlayan görsel iletişimin projelendirilmesinden oluşan bir sanat, meslek ve akademik disiplindir. Bu nedenle, temelleri ve hedefleri , dijital araçlarla birlikte yaratıcılık, inovasyon ve yanal düşünme yoluyla sorunların tanımı ve karar verme hedeflerinin belirlenmesi etrafında dönen disiplinler arası bir tasarım dalıdır ”
Bidahi, Yeni Nesil Ajans

Grafiker ne yapar...

Grafik tasarımcı; Dijital ortamda yada basılı tüğm ürünlerin tamamını kapsayan çalışmalar yapar. Kurumsal kimlik gibi bir markanın kendini ifade eden tüm materyaller ile birlikte çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapar. Grafik tasarımcı, belirli bir mesajı, fikri veya konsepti görsel olarak iletmek için pazarlama ve yaratıcı departmanların diğer üyeleriyle birlikte çalışır.

Grafik Çalışmaları nelerdir...

Dijital ortam görselleri, Web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi pek çok alanda soromluluk gösterir.Bunları yaparken Çeşitli soromluluklar çerçevesinde yapar...

Grafikler ne anlatmalı...

Her hangi bir grafik çalışmasının kendi içinde bahsetmeye çalıştığı bir mesajı, hikayesi ve ya analizi resmeder. İyi bir grafiker anlatmak istediği hikayesini proje kapsamını en iyi şekilde grafiklemeli ve resmetmelidir. BUnları yaparken çalışma bütünlüğü sağlamalı ve genel kurumsal tasarım kriterlerine bağlı kalmalıdır.

Bidahi Grafikler...

Biz bir konsept ortaya çıkarırken mevcut stok çalımalar kullanmazyız. En küçük çalışma, büyük konsept çalışmaları yada yeniden tasarlamalr ortaya çıkarırken BİDAHİ' ce yenilikler ortaya koyarız. Stok görseller elbette yardımcı elementlerdir ama hiçbir zaman tasarımlarımızın kahramanı olmamıştır. Biz bir birini tekrar eden değil, her zaman yenilikçi, fikri ve hikayesi olan çalışmalar sunarız.